Organising committee

Chairperson of conference – prof. dr. Egidijus Šarauskis
Vice-Chairperson of conference – Assoc. prof. dr. Jolita Greblikaitė

Administrator of conference – dr. Judita Černiauskienė

Members:

Ingrida Augustaitienė
Dr. Jurgita Baranauskienė
Prof. dr. Aušra Blinstrubienė
Assoc. prof. dr. Jonas Čėsna
Assoc. prof. dr. Rūta Dromantienė
Assoc. prof. dr. Antanas Dumbrauskas
Ingrida Ignotaitė
Prof. dr. Algirdas Jasinskas
Dr. Vaida Jonytienė
Dr. Zita Kriaučiūnienė
PhD student Dovilė Levickienė
Assoc. prof. Valdemaras Makutėnas
Prof. Dr. Astrida Miceikienė
Dr. Rasa Pakeltienė
PhD student Aistė Ragauskaitė
Assoc. prof. dr. Daiva Rimkuvienė
Lect. dr. Jurgita Sasnauskienė
Assoc. prof. dr. Rytis Skominas
PhD student Linas Šilinis
Lect. dr. Gerda Šilingienė
Assoc. prof. dr. Jolanta Valčiukienė
Assoc. prof. Gintarė Vaznonienė
Assoc. prof. dr. Remigijus Žalkauskas
Laura Žemaitienė